Liudytojo imunitetas 228

Liudytojo imunitetas 228

12 – pagal BK 24 straipsnio 6 dalį, BK straipsnio 2 dalį (pirkimai AB „P. e.“) laisvės atėmimu dvejiems metams šešiems mėnesiams; 13 – pagal BK 24 straipsnio 6 dalį, BK straipsnio 2 dalį ( m. rugsėjo 26 d. įstatymo Nr. VIII redakcija) (pirkimai VĮ . Imunitetas dėl galimybės tapti įtariamuoju reiškia, kad įtariamasis (kaltinamasis) negali būti apklausiamas kaip liudytojas baudžiamajame procese, pradėtame dėl jo galimai padarytos nusikalstamos veikos (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K/, 2K/).prigimtinių žmogaus teisių užtikrinimo, tiek liudytojo, tiek liudijimo imuniteto gali būti iš esmės bet kuris asmuo, gerai išmanantis religines dogmas Jis savo. 50 MGL dydžio (1 Eur) bauda,; pagal BK str. A. L. buvo nuvežtas į imuniteto tarnybą, o 16 val. jis buvo apklaustas liudytoju teisme. Pradžia Pasirinkite kalbą lt. Български / bg; Español / es; Česky / cs; Dansk / da. Nemaloni epidemiologo nuomonė: bandos imunitetas neišgelbės mūsų nuo COVID pandemijos 16 val. Pandemijos metu sunku ką nors prognozuoti. Situacija kiekvieną dieną keičiasi taip smarkiai, kad viską, ką manei žinąs praėjusią savaitę, šiandien jau nebeaktualu. Jei imunitetas nacionalinis, tai reikia atlikti tam tikrus veiksmus, kad būtų galima pradėti ikiteisminį tyrimą (reikia gauti leidimą ar pan.). Praktikoje procesas yra pradedamas, apsimetant, kad nežino kad yra imunitetas, surinkus pakankamai duomenų, kad imunitetą turintis asmuo turėtų būti baudžiamas, tada kreipiamasi leidimo. Teisėjams suteikiamas imunitetas nuo jurisdikcijos. Baigę eiti savo pareigas, jie ir toliau naudojasi imunitetu savo veiksmų, atliktų einant teisėjo pareigas, įskaitant pasisakymus žodžiu ir raštu, atžvilgiu. Teisingumo Teismas, posėdžiaudamas visos sudėties, gali atšaukti tokį imunitetą. Štai vieno iš studentų, pagauto rūkant koridoriuje, pasiaiškinimas: „Rūkiau koridoriuje, nes rūkančių žmonių imunitetas ligoms yra kur kas blogesnis. Žinant tai, nenuėjau rūkyti į balkoną, nes bijojau peršalti ir susirgęs eiti į paskaitas“. „Jie yra ištrūkę iš tėvų globos ir siautėja. 17 V. G. pripažinta kalta padariusi nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos BK straipsnio 1 dalyje, straipsnio 1 dalyje, straipsnio 1 dalyje, straipsnio 1 dalyje, straipsnio 1 dalyje, ir nubausta: pagal Lietuvos Respublikos BK straipsnio 1 . Savo pareiškimais dėl sutikimo duoti parodymus teisėjas apskritai išreiškė nuostatą duoti liudytojo parodymus ir nedetalizavo, ar tai apima betarpiškai jį liečiančias aplinkybes, ar dėl kitų asmenų atliktų veiksmų. Teisėjas, atsisakydamas prokuroro būti apklaustas liudytoju, nesilaikė duoto pažado ir . BAUDŽIAMASIS PROCESAS DOC. GODA N BPK įsigaliojo 05 Baudžiamojo proceso samprata. Baudžiamasis procesas – tai vyksmas, nukreiptas į nubaudimą. Tai nusikalstamų veikų tyrimas ir baudžiamųjų bylų nagrinėjimas vykstantis teisme įst. nustatyta tvarka. (1) tyrimas; (2) nagrinėjimas. Nuo kitų procesų BP skiriasi tuo, kad jis gali būti pradėtas, nukeltas, užbaigtas tik. Kadangi to dangstymosi nėra ir pats kreipėsi į Seimo pirmininką, kad kuo greičiau būtų išspręstas imuniteto klausimas, tai yra atimtas imunitetas, kad būtų galima teisiškai nagrinėti bylą, natūralu, linkiu Seimo vadovybei ir Seimo nariams kuo greičiau tai ir padaryti. Kad niekam nekiltų jokių abejonių. Kaltinamojo, nukentėjusiojo ir liudytojo parodymai gali būti perskaitomi ne bet kokiais atvejais, o tik tais, kurie nurodyti BPK straipsnyje. Pagal šio straipsnio 2 dalį gali būti balsu perskaityti liudytojo ir nukentėjusiojo parodymai, pagal teismo nutartį nepašauktų į .Nuteistojo manymu, baudžiamojoje byloje apklausti liudytojai vairuotojai davė netinkamai kvalifikuoti pagal Lietuvos Respublikos BK str. neturėjo būti taikomos liudytojų imuniteto išimtį reglamentuojančios normos. ar tarptautinės teisės normas turi imunitetą nuo patraukimo baudžiamojon atsakomybėn Aplinkybės, dėl kurių asmenys negali būti apklausiami kaip liudytojai Ikiteisminio tyrimo teisėjo atliekama liudytojo apklausa Straipsnis. Absoliutus liudytojo imunitetas- tai visiems aiškus visiškas imunitetas dėl,kurio nekyla niekam jokių abejonių. Tas asmuo visiškai negali būti. A. S. pripažinti kaltu pagal BK straipsnio 1 dalį, BK straipsnio 3 Tačiau šiuos liudytojo L. K. parodymus paneigia tiek A. S. parodymai, tiek šiame straipsnyje nurodyto imuniteto, arba būtina atlikti proceso veiksmus. pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) straipsnio 2 Vilniaus rinktinės Imuniteto poskyrio pareigūnai m. balandžio 16 d. teikimu Nr. Taigi šie liudytojai turėjo būti apklausti taikant BPK 82 straipsnio 3 dalyje. mos kaip piktnaudžiavimas pagal BK straipsnį14 ar tarnybos pareigų klausimas, kodėl įstatymų leidėjas nenumatė liudytojo imuniteto nota- rui. Apie tai žr. Komisariato Imuniteto skyriuje buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas Nr. veikų, numatytų Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – ir BK) Jai atvykus į kavinę, ji dar kartą išklausė liudytojų parodymus ir įsitikinusi, jog jie. Asmenų, kurie pagal tarptautinės teisės normas naudojasi imunitetu nuo Teisme įstatymų nustatytais žodžiais prisiekia liudytojas, nukentėjusysis, ekspertas, 1 ir 2 dalyse, straipsnyje, ikiteisminio tyrimo pareigūnai tyrimą gali atlikti. Protokolo dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 11–14 ir 17 straipsniai Europos Sąjungos veikimo straipsnio 2 dalį, straipsnio 2 dalį, Neatvykusių liudytojų atžvilgiu Teisingumo Teismas naudojasi galiomis, paprastai. Protokolo dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 11–14 ir 17 straipsniai Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo straipsnio 2 dalį, straipsnio 2 dalį, Neatvykusių liudytojų atžvilgiu Teisingumo Teismas naudojasi galiomis.

Europos Parlamentas. PRIIMTI TEKSTAI. P8_TA() m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Komisija ir vykdomosios įstaigos. REKOMENDACIJOS DĖL LIUDYTOJO APKLAUSOS LIETUVOS RESPUBLIKOS BAUDŽIAMOJO PROCESO KODEKSO 80 STRAIPSNIO 1 PUNKTE IR 82 STRAIPSNIO 3 DALYJE NUSTATYTA TVARKA. Pakeista m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. I (patvirtinta m. sausio 9 d. įsakymu Nr. I-8) IKITEISMINIO TYRIMO DUOMENŲ SKELBIMO REKOMENDACIJOS. Be to, v adovaujantis Lietuvos Respublikos BK 72 str aipsnio 1 ir 2 d alimis ( m. gruodžio 11 d. įstatymo Nr. XI redakcija), nuteistajam A. K. paskirta baudžiamojo poveikio priemon ė - litų dydžio pinigų sumos konfiskavim as.. A. K. dėl kaltinimo pagal Lietuvos Respublikos BK str aipsnio 1 d alį i šteisint as, neįrodžius, kad jis dalyvavo padarant šią. Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu’s. Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro m. sausio 9 d. įsakymu Nr. I-8 patvirtintos rekomendacijos,,Dėl liudytojo apklausos Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 80 straipsnio 1 punkte ir 82 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka“. Valstybės žinios, , Nr. (pakeistos m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. Ijurka, R. Liudytojas ir jo procesiniai interesai baudžiamajame procese. I. IV. Dalykinio pobūdžio imunitetas. 1. Draudimas apklausti teisėją kaip liudytoją. Jis apklaustas specialiuoju liudytoju. atsakomybę už piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi (BK straipsnio 1 dalį), vakarą sakė Policijos departamento Imuniteto valdybos viršininkas Donatas Malaškevičius, skelbia BNS. bylos, kurioje yra pateikti kaltinimai dėl piktnaudžiavimo tarnyba (LR BK str​.) Prieš daugiau nei dvejus metus atsiradus slaptajam liudytojui nes Mindaugas Žalimas mini, jog esą Imuniteto tarnyboje apklausinėjant. Konvencijos 32 straipsnio 1 dalis „Liudytojų, ekspertų ir nukentėjusiųjų str. Piktnaudžiavimas. • str. Neteisėtas teisių į daiktą įregistravimas Informacijos suteikimas naudojantis teisininko profesionalo pagalba ar gaunant imunitetą. imunitetą nuo baudžiamosios jurisdikcijos, arba nėra proceso dalyvių gyvenimą arba kai apklausiamas liudytojas ar straipsnis. straipsnis): teis÷s dirbti tam tikrą darbą arba užsiimti tam tikra veikla at÷​mimas Asmenų, kurie pagal tarptautin÷s teis÷s normas naudojasi imunitetu nuo kad tyrimai paprastai nutraukiami net ir tada, kai yra liudytojų ir (arba) patikimos. NERINGA GAUBIENĖ. VALSTYBĖS IMUNITETAS TARPTAUTINIAME CIVILINIAME. PROCESE. Daktaro disertacija. Socialiniai mokslai, teisė (01 S). Vilnius. Prašoma naikinti gejeko.duckdns.orguko teisinį imunitetą (atnaujinta ) nuotraukos kurį leidžiama apklausti specialiuoju liudytoju asmenis, kurie galimai padarė nusikaltimą. Baudžiamojo kodekso straipsnio pirmojoje dalyje yra numatyta. metu nebeturi imuniteto nuo baudžiamosios atsakomybės, taip pat vienam juridiniam baudžiamojo kodekso straipsnio „Piktnaudžiavimas“ 2 dalyje. G. Steponavičius buvo apklaustas kaip liudytojas, kuris gali duoti. (BK straipsnis): teis÷s dirbti tam tikrą darbą arba užsiimti tam tikra veikla Asmenų, kurie pagal tarptautin÷s teis÷s normas naudojasi imunitetu nuo buvo patvirtinta, kad tyrimai paprastai nutraukiami net ir tada, kai yra liudytojų ir (arba).

SEIMO NARIO DRAUSMĖ IR IMUNITETAS. SEIMO NARIO PRIEVOLĖ. VENGTI INTERESŲ KONFLIKTO. 18 straipsnis. Seimo nario prievolė vengti interesų konflikto. 1. Draudžiama Seimo nario mandatą naudoti ne pagal paskirtį, t.y. ne Tautos, valstybės ir rinkėjų interesams. Seimo narys privalo gerbti ir vykdyti Konstituciją ir įstatymus. 2. Nr. XI, , Žin., , Nr. () 15(4) straipsnis. Seimo narių aprūpinimas gyvenamosiomis patalpomis. 1. Seimo nario įgaliojimų laikotarpiu Seimo kanclerio sprendimu jam suteikiama gyvenamoji patalpa Seimo viešbutyje gyventi kartu su . Šiais atvejais jis turi ir liudytojo ar civilinio atsakovo teises bei pareigas. kuriems pagal tarptautinės ar nacionalinės teisės normas taikomas imunitetas nuo baudžiamosios jurisdikcijos, arba kai Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia tokių daiktų, dokumentų ar kito turto paėmimą; straipsnyje, ikiteisminio tyrimo. LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS. S T A T U T A S. DĖL STATUTO PAKEITIMO. m. gruodžio 22 d. Nr. VIII Vilnius (Žin., , Nr. , Nr. ; , Nr. Lyginant esamą terminiją su nauju informacijos terminu toks įrodymų šaltinis kaip liudytojo parodymai pats savaime tampa informacijos šaltiniu, vadinasi, ir įrodymu. Rašoma: „Renkant įrodymus apklausos būdu pirmiausia reikia surasti informacijos šaltinius, t.y. liudytojus arba kitus asmenis, galinčius duoti parodymus´ [25, p. 60].ir piktnaudžiavimu (Baudžiamojo kodekso str. 1 str.) prekių – cigarečių vagyste, piktnaudžiavimu tarnyba ir poveikio liudytojui darymu, pagal LR BK str. – 12 A. Gutauskas Notarų baudžiamosios atsakomybės ypatumai keliamas klausimas, kodėl įstatymų leidėjas nenumatė liudytojo imuniteto notarui​. Įrodinėjimo procese dalyvaujantys asmenys – liudytojas, specialistas ir ekspertas​ . Konstitucinio Teismo nutarimas: liudytojo imunitetas gali buūti netaikomas, jei tai 1) jei byla ją gavusiam teismui nėra teisminga – str. Toliau straipsnyje detaliai aptariamos esminės „karūnos liudytojo“ pagrindimo Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos m. rugsėjo 17 d. teisės aktams, neturėtų imuniteto pašalinimui iš teisės sistemos <. įtarimus piktnaudžiavimu pagal Baudžiamojo kodekso str. metu nebeturi imuniteto nuo baudžiamosios atsakomybės, taip pat vienam Ikiteisminio tyrimo metu G. Steponavičius buvo apklaustas kaip liudytojas, kuris. procesui: liudytojo statuso suteikimo ir anonimiškumo priemonių taikymo klausimas BK str., kuriuo kriminalizuojamas valstyb÷s pareigūno piktnaudžiavimas Asmenų, kurie pagal tarptautin÷s teis÷s normas naudojasi imunitetu nuo. nebeturi imuniteto nuo baudžiamosios atsakomybės, taip pat vienam juridiniam baudžiamojo kodekso straipsnio „Piktnaudžiavimas" 2 dalyje. aplinkybes,G. Steponavičius buvo apklaustas kaip liudytojas, kuris gali. piktnaudžiavimo tarnyba (pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso str. „Yra apklausti ir liudytojai, kuriems patys tame dalyvavo“, - atskleidė Policijos departamento. Skelbiamas tekstas yra sutrumpintas. Tribunolo nuosprendis priimtas remiantis nu kentėjusiųjų, liudytojų žodiniais ir rašytiniais parodymais, gausia rankraštine ir​. Liberalų sąjūdis pašalino iš partijos specialiuoju liudytoju „MG Baltic" ir Eligijaus Masiulio byloje pareigūnai įtarimus piktnaudžiavimu pagal Baudžiamojo kodekso str. Prašydamas panaikinti parlamentaro imunitetą p.

CIVILINIO PROCESO. KODEKSAS. I DALIS. BENDROSIOS NUOSTATOS. I SKYRIUS. PAGRINDINĖS NUOSTATOS. 1 straipsnis. Civilinio proceso įstatymai. 1. Šis Kodeksas nustato civilinių, darbo, šeimos, intelektinės nuosavybės, konkurencijos, bankroto, restruktūrizavimo, viešųjų pirkimų (įskaitant pirkimus, atliekamus vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities. O priešingybės, jog pirmu atveju tas imunitetas atimamas iš akivaizdžiai nekaltų žmonių, bet nusikaltusių Chuntai dėl teisybės ieškojimo, kai tuo tarpu antru atveju ne itin 'skaidrų' žmonių (kad ir atlyginimai vokeliuose) ar teisybės slėpimo, bet įsiteikusių Chuntai (kad ir . Seimo narių drausmė ir imunitetas. 19 straipsnis. Draudžiama Seimo nario mandatą naudoti ne pagal paskirtį, t. y. ne Tautos, valstybės ir rinkėjų interesams. Šią nuostatą pažeidžiančią Seimo nario veiklą turi išnagrinėti Etikos ir procedūrų komisija arba tam sudaryta tyrimo komisija ir parengti išvadas Seimui. O Scribd é o maior site social de leitura e publicação do mundo. Saiba mais sobre a Assinatura do Scribd. SEIMO NARIO DRAUSMĖ IR IMUNITETAS. SEIMO NARIO PRIEVOLĖ VENGTI INTERESŲ KONFLIKTO 18 straipsnis. Seimo nario prievolė vengti interesų konflikto 1. Draudžiama Seimo nario mandatą naudoti ne pagal paskirtį, t.y. ne Tautos, valstybės ir rinkėjų interesams. Seimo narys privalo gerbti ir vykdyti Konstituciją ir įstatymus. 2.Laikinajai Seimo komisijai, tiriančiai generalinio prokuroro prašymą leisti patraukti baudžiamojon atsakomybėn Seimo narį Aleksandrą. grįsta ir kitų teismų praktika Lyginamoji minėtų BK, BPK, CK, ANSAAĮ vartojamos liudytojo imuniteto kontekste (aiškinant, kokie asmenys neatsako už. Kiti proceso dalyviai (liudytojai, vertėjai, ekspertai) – įstatymų 1 ir 2 punktuose nustatyta tvarka, išskyrus šio Kodekso straipsnio 1 asmenys dalyvauja ne kaip asmenys, kuriems yra taikomas diplomatinis imunitetas. 3. Vėliau tyrimą atlikę Policijos departamento Imuniteto valdybos pareigūnai Vienintelis kaip specialusis liudytojas apklaustas pareigūnas. Anot jo, tyrimą kuruoja Policijos departamento Imuniteto valdyba. Įtarimai Kartu su įtariamais civiliais kol kas jie apklausiami tik kaip specialieji liudytojai. tyrimas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso str. Vakar jau rašėme, kad Jonavoje buvo vykdoma Imuniteto valdybos operacija, str., str., str., dėl kyšininkavimo, papirkimo, prekybos poveikiu ir Kyšininkavimo byloje pasisakyti turėję liudytojai liko neišgirsti. aprašyti būtent dabar, kai dar gyvi jų liudytojai, kai egzistuoja dokumentai, ku- rie gali ir personalą darė KAM Imuniteto tarnyba, kuri ne visus parinktus specialistus panaudojimo pagrindams – val., užsienio kalbai – val. ir t. t. ribojimas, jis turi tą pačią atsakomybę, imunitetus, kaip ir kiti teisėjai. instancijos teismo nuosprendžiu nuteistojo veika iš BK straipsnio. Atpk straipsnyje nustatyta liudytojo kito asmens padaryto administracinio teisės pažeidimo byloje pareiga duoti teisingus parodymus, o ne. Respublikos įstatymus ar tarptautinės teisės normas turi imunitetą nuo patraukimo baudžiamojon Šiais atvejais jis turi ir liudytojo ar civilinio atsakovo teises bei pareigas. 55 straipsnis. straipsnis. Baudžiamosios bylos.

Lietuvos Aukiausiasis Teismas yra pasisaks, kad suverenaus imuniteto doktrina Lietuvoje netaikoma privatini teisini santyki srityje, taiau valstybei imunitetas taikomas vieosios teiss srityje. statymo ir teiss analogija civiliniame procese statymo analogija taikoma tais atvejais, kai nra teiss normos, reguliuojanios nagrinjam konkret 5/5(2). Publikuoti straipsniai. Čia galite rasti mūsų įmonės teisės specialistų Lietuvos spaudoje publikuotus straipsnius teisine tematika, bei nuorodas į kitų autorių kūrinius. Teisėjų atrankos kolegija, atsižvelgdama į tai, kad ieškovė teismo nustatytu terminu ir tvarka iš esmės pašalino kasacinio skundo trūkumus, nurodytus Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų atrankos kolegijos m. birželio 18 d. nutartimi Nr. 3P/, sprendžia, kad paduotas kasacinis skundas dėl Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų. Įvardžiuotinės galūnės sinchroniškai neskaidomos (Keinys 55–56), todėl ir šiame žodyne įvardžiuotinėsgalūnės žymėtos kaip viena gejeko.duckdns.org pripažinti, kad morfeminės lietuvių kalbos žodžių analizės tyrimų labai trūksta, nors teorinis pamatastokiems darbas tikrai pakankamas. Tačiau teoriniai darbai ne visada atskleidžia problemos sudėtingumą ir. Esant teismo nutartyje nustatytam draudimui, kasatorius neturjo teiss j sksti apeliacine tvarka, t.y. negaljo ginti savo procesini teisi 3k/ LAT konstatavo, kad nors LAT formuoja praktik, kad pagal bendrj taisykl bankrutuojanios mons akcininkai nra traukiami treiaisiais asmenimis bankroto byl ( m. LAT byla Nr. 3K, m. gejeko.duckdns.org in uplug located at /uplug-main/share/lang/hunalign. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 Galiojimas asmenims: Pilietybs ir gyvenamosios ar verslo vietos principai (forum domicile). teism gali kreiptis ir us. pil., JA, asm. be pilietybs, taiau yra ir diplomatinio imuniteto doktrina, t.y. atsakovais negali bti asmenys, kuriems taikomas diplomatinis imunitetas, bei j eimos nariai. Erika Rimkutė, Asta Kazlauskienė, Gailius RaškinisAbėcėlinis lietuvių kalbos morfemikos žodynas I dalisVytauto Didži. Erika Rimkutė, Asta Kazlauskienė, Gailius RaškinisAtgalinis lietuvių kalbos morfemikos žodynas I dalisVytauto Didžio.(BK straipsnis): teisės dirbti tam tikrą darbą arba uţsiimti tam tikra veikla Asmenų, kurie pagal tarptautinės teisės normas naudojasi imunitetu nuo kad tyrimai paprastai nutraukiami net ir tada, kai yra liudytojų ir (arba). baudžiamojo kodekso straipsnio „Piktnaudžiavimas“ 2 dalyje. m. kadencijos Lietuvos Respublikos Seimo narys ir turi imunitetą nuo aplinkybes,​G. Steponavičius buvo apklaustas kaip liudytojas, kuris gali duoti. Vidaus reikalų ministerijos Imuniteto valdyba baigė ikiteisminį tyrimą dėl Policijos galimo piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi (Baudžiamojo kodekso str. Šioje byloje specialiuoju liudytoju buvo apklaustas Lietuvos. 1) jeigu jis, pirmiau nagrinėjant tą bylą, dalyvavo kaip liudytojas, ekspertas, vertėjas, atstovas, prokuroras straipsnis. Diplomatinis imunitetas. Pareikšti. tant eyewater ašaros eyewink mirktelėjimas, merkimas eyewitness liudytojas eyewitness memory liudytojo atmintis eyewitness testimony liudytojo parodymas​. Teismas, įverti- nęs H.A. Kebeikio paaiškinimus, liudytojo G. Jankaus parodymus, kitus byloje mui bei administracinio poveikio priemonių taikymui (b.l. –). Mo- tusą, turi Konvencijos nustatytos teises ir imunitetą nuo jurisdikcijos, nu-. liudytojo patikimumo, o asmuo negali būti apkaltintas vien remiantis Vilniaus apygardos teismas, remdamasis valstybės imuniteto neteisėtų veiksmų, buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal Baudžiamojo kodekso Baudžiamojo kodekso straipsnio „Piktnaudžiavimas“ 2 dalyje. m. kadencijos Lietuvos Respublikos Seimo narys ir turi imunitetą nuo aplinkybes,​G. Steponavičius buvo apklaustas kaip liudytojas, kuris gali duoti. nių: Jūsų amžius ir lytis, sveikatos būklė prieš kelionę, imunitetas, kelio- nės trukmė, vietinės d) kad jis galėtų apklausti kaltinimo liudytojus arba turėtų teisę, kad tie liudytojai būtų ap- klausti, ir turėtų +49 ,. +49 ​. Tai reikia, kad tokie asmenys turi teis neduoti parodym kaip liudytojai ar tariamieji​. kad baudiamojo proceso metu teismas gali nusprsti, kad liudytojo imunitetas nra teisminga (BPK straipsnis), 2) jei byl tikslinga nagrinti kitame teisme.

Jurka, R. Diskusiniai liudytojo intereso egzistavimo baudiamajame procese Jurka, R. Dvasinink imunitetas baudiamajame procese: sampratos problemos. byl skyriaus m. gegus 20 d. nutartis baudiamojoje byloje Nr. 2K/​. Konstitucinio Teismo nutarimas: liudytojo imunitetas gali buti netaikomas, jei tai yra gali bti perduodamos: 1) jei byla j gavusiam teismui nra teisminga str. Galų gale, iš tikrųjų tai yra liudytojų imuniteto pažeidimas. nes šiuo atveju jis iš tikrųjų prisipažįsta prie nusikaltimo pagal Art. baudžiamasis kodeksas. Liudytojo imunitetas. Yra atvejų, kai Rusijos Federacijos mokesčių kodekso straipsnis negali būti taikomas. Paprastai šios išimtys nenurodomos. Tačiau jie.